గంటకి 300kms స్పీడ్ | Yamaha 1000 CC | Watch the Video

300Kms Per Hour: బెంగళూరులో ఒక సూపర్-బైక్ రైడర్ తన యమహా ఆర్ 1 మోటారుసైకిల్ను నగర రహదారిపై గంటకు 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుపుతూ వీడియో తీశాడు. బెంగళూరు: బెంగుళూరులో, సూపర్ బైక్‌ల పట్ల ఇష్టపడే వ్యక్తి కరోనావైరస్ లాక్‌డౌన్‌ను…